En komplett takomläggning av ett sadeltak/brytak med många vinklar och tillbyggnader. Ny råspont på hela undertaket, komplett takavvattningsystem, takpannor av Benders Palmea, ny ytpapp på framsidans utbygge samt nya plåtar och vindskivor. Riktigt snyggt blev resultatet och huset ser nytt ut igen!

olsfors1 olsfors_2