Vi fick förtroendet att hjälpa Fridhems bostadsrättsförening med deras 5 fastigheters, ca 1000 kvm. Nya klassiska tegelröda takpannor av Benders Palmea tillsammans med nya vita plåtar matchade fasaden snyggt. Vi förlängde även takutsprången för en finare finish samtidigt som det ger fasaden ett bättre skydd.

 

fridhem1